V letu 2017 planiramo nadaljevati s kratkimi strokovnimi srečanji/delavnicami (Meetup dogodki). Ta oblika prenosa znanja/izkušenj in sledenje novitetam, se kaže kot dobro sprejeta oblika zbiranja strokovnjakov iz različnih IT področji.

Na sestanku članov izvršnega odbora društva SIOUG v decembru 2016, smo bili enotnega mnenja, da nadaljujemo s preizkušenim konceptom organizacije osrednjega letnega dogodka društva SIOUG – več samostojnih dogodkov organizirati istočasno na isti lokaciji in udeležencem omogočiti, da prosto izbirajo vsebine, ki jih bodo poslušali. Vsebinska področja, ki jih bomo obdelovali na konferencah in delavnicah moramo bomo glede na leto 2016 razširili. V ta namen bomo reaktivirali delovanje t.i. strokovnega odbora (SO), ki v zadnjih nekaj letih praktično ni deloval. K sodelovanju bomo povabili predstavnike Oracle Slovenija in člane društva, ki bodo pripravljeni prispevati svoj čas za tovrstno delovanje.

Nadaljevali bomo z organizacijo medletnih strokovnih eno ali več dnevnih delavnic v povezavi s predstavniki korporacije Oracle, podjetji Oracle partnerji ali podjetji Oracle in Java uporabniki.

Grobi plan aktivnosti društva SIOUG v 2017 je torej:

• organizacija 1-2 APEX Meetupa
• organizacija 1-2 DBA Meetupa
• organizacija 1-2 BI Meetupa
• organizacija Java in OpenSource delavnic
• organizacija skupnega dogodka z Oracle Slovenija
• organizacija »EMEA OTN Tour« - enodnevna strokovna konferenca s predavatelji iz tujine
• organizacija konference »JavaSi'17«, 2 dni, oktober
• organizacija konference »SIOUG 2017«, 2 dni, oktober
• organizacija Skupščine društva SIOUG 2018, januar 2018
• podpora Oracle partnerjem pri organizaciji njihovih dogodkov
• sodelovanje s HrOUG – skupni dogodki in/ali predavatelji
• sodelovanje na EOUC sestankih in aktivnostih

Vsi podporni sistemi (Joomla, MailChimp, SmartSheet, Podio) za izvajanje aktivnosti društva ostanejo v uporabi še naprej.

 

Janez Zaletel, predsednik IO SIOUG

 

Program dela je bil sprejet na 19. redni letni skupščini društva SIOUG dne 18.1.2017.
 
conferences

Organiziramo


Strokovna srečanja, konference, seminarje, delavnice, meetupe, ...

Oglejte si ugodnosti članstva
 
connecting

Povezujemo


vse uporabnike Oracle tehnologij v Sloveniji

Postanite naš član