Call for paper for SIOUG 2017 is now closed. We are extending call for paper for JavaSi'17. 

The conference will be held in Portorož from 16th to 17th October and will offer two conferences as one event under the same roof. The conference will offer a combination of talks and workshops. Speakers will get free access to the conference for both 2 days. We expect over 300 attendees

 

  Important dates:

CFP opening: 15. March 2017

CFP closing: 30. June 2017

CFP selection completed: 30. June 2017


Some suggestions for topics (not limited):

JavaSi'17

JavaSi'17 is the only Java conference in Slovenia for architects of enterprise and IT solutions, developers from Java ecosystem and also for developers from other programming languages.

 • Java SE/EE
 • Java Frameworks
 • Developer tools
 • Microservices
 • Javascript
 • Containers
 • Kubernetes
 • Big data
 • Spring
 • etc.

Format and and durations

Official languages of the conference are Slovenian and English. Regular talks are 45min, but we can offer a double length. Keynote talks are 60min. The conference workshops are required to last at least 3 hours. The is no upper limit for the conference workshops, we allow also whole day workshop. If you need another time frame for your workshop, don't hesitate to contact us.

 

Talk submission

 • Presentation title
 • Short description (up to 1000 words)
 • Presentation type
 • Difficulty level and targeted audience
 • Presenters picture (200x200px)
 • Short Biography of the speaker
 • Presenter's company

 

Obligations and benefits of the speaker

In case of a presentation's selection for the conference, the speaker is required to:

 • prepare and submit a preliminary presentation in PPT and/or PDF format
 • deliver the presentation within the above mentioned time limits following the Conference's timetable

The speaker whose talk will be included in the program of the conference obtains:

 • Free registration fee for the entire conference

Free registration fee applies to the main speaker or author (in case there is more than one author of the presentation) and is not transferable. The fee does not include traveling cost to the conference and overnight stay.

 

We would also like to bring to your attention that right after SIOUG 2017 and JavaSi'17 conference, there's also the nearby Croatian conference, HrOUG. Please check their website for details:  http://2017.hroug.hr/eng/Konferencija 

 

Questions

If you have any questions regarding this call for papers, do not hesitate to contact us at janez.zaletel@sioug.si or elizabeta.gruden@sioug.si

Hope to see you in Portorož!

 

Best regards,

SIOUG 2017 and JavaSi'17 Agenda committee

 

 

 

Click here for Call for Papers in English

Oddaja prispevka za konferenco SIOUG 2017 je zaprta, oddajo prispevka za JavaSi'17 pa podaljšujemo do konca junija.

Konferenco SIOUG 2017 in konferenco JavaSi'17 nameravamo tudi v letu 2017 organizirati kot en dogodek, ki bo 16. in 17. oktobra 2017 v Portorožu. Na konferencah nameravamo obdelati aktualne tematike za razvijalce, uporabnike in odločevalce s poudarkom na storitvah in rešitvah v Cloud okoljih. Glede na nekaj zadnjih let pričakujemo preko 300 udeležencev.

 

  Pomembni datumi:

Začetek zbiranja prispevkov: 15. marec 2017

Rok za oddajo prispevka: 31. junij 2017

Zaključen izbor predavanj:  30. junij 2017


Nekaj predlogov tem (dobrodošle tudi ostale):

JavaSi'17

JavaSi'17 konferenca je namenjena načrtovalcem, arhitektom informacijskih rešitev in razvijalcem.

 • Java
 • Java Frameworks
 • Developer tools
 • Microservices
 • Javascript
 • Containers
 • Kubernetes
 • Big data
 • etc.

Oblika in dolžina predavanj

Uradna jezika strokovnega srečanja sta slovenščina in angleščina. Materiali, ki jih predavatelj pripravi za konferenco, morajo biti pripravljeni v izbranem jeziku predavanja. Predavatelj lahko prijavi predavanje standardne dolžine 45 minut. V kolikor za izvedbo predavanja potrebujete več časa, je na voljo tudi dvojna dolžina predavanja, to je 90 minut. Na voljo je tudi prijava delavnice, ki je lahko različne dolžine, od 3 do 6 ur.

 

Prijava predavanj

Predavatelji prijavijo svoje predavanje ali temo za delavnico preko spletne prijavnice, kjer je potrebno navesti naslov predavanja/delavnice, kratek opis predavanja/delavnice (do 1000 znakov), željeno dolžino predavanja/delavnice, nivo zahtevnosti ter fotografijo predavatelja (200 x 200 px) in kratko biografijo predavatelja. 

 

Obveznosti in ugodnosti predavatelja

V primeru uvrstitve predavanja na konferenco je predavatelj dolžan:

 • pripraviti in predhodno oddati predstavitev v PPT ali PDF formatu
 • izvesti predstavitev v določenem terminu v okviru urnika konference

Predavatelj, ki bodo uvrščen v program konference, s tem pridobi:

 • brezplačno kotizacijo za celotno konferenco

Brezplačna kotizacija velja za glavnega predavatelja oz. avtorja (v primeru, če je avtorjev predstavitve več) in ni prenosljiva. Kotizacija ne vključuje stroškov potovanja na srečanje in nočitev.

Vprašanja

V primeru dodatnih vprašanj glede letošnje SIOUG 2017 in JavaSi'17 konference, prijavo predavanja ali delavnice, sva vam na voljo Janez Zaletel (janez.zaletel@sioug.si) in Elizabeta Gruden (elizabeta.gruden@sioug.si).

Se vidimo v Portorožu!

 

Lep pozdrav,

Organizacijski odbor SIOUG 2017 in JavaSi'17 

 

 

 

 

java4

sioug 2016 logo


16. - 17. oktober 2017