Menu
       Apex, Forms in Java - skupaj
  Kot podjetje, ki večino svojega razvojnega dela opravi pri strankah se nemalokrat srečamo z ""legacy"" okoljem. Glede na tip strank so poslovni procesi v večini primerov tehnično podprti z Oracle tehnologijami kot so Forms&Reports, PL/SQL in SQL. Poleg teh tehnologij pridobiva Oracle Apex vse večjo popularnost, možnost implementacije ter širok nabor funkcionalnosti. Ker imajo podjetja v večini primerov dovolj znanja o tehnologijah, ki jih uporabljajo, je Apex v svojem konceptu tehnologija, ki jim je zelo blizu. Za končnega uporabnika pa predstavlja relativno ""domače"" HTML okolje s katerim se srečujejo v vsakdanjem življenju.
S tega stališča je naša vizija uporabiti te tehnologije v sožitju, ter jih uporabiti za namen, kjer se dejansko pokaže njihova moč.
Na predavanju bo prikazano kje so prednosti posamezne tehnologije in kako je v ""heterogenem"" okolju možno te tehnologije uporabiti za dosego skupnega cilja.