Predsednik društva:   g. Janez Zaletel

Tajnik-blagajnik društva:   ga. Elizabeta Gruden

Izvršni odbor (IO)

Predsednik IO:   g. Janez Zaletel, predsednik društva SIOUG
Podpredsednik IO:   g. Jože Senegačnik
Podpredsednik IO:   g. Žiga Vaupot
Tajnik-blagajnik:   ga. Elizabeta Gruden, tajnik-blagajnik društva SIOUG
Člana IO:   g. Samo Vehovec
                  g. Ognjen Antonič

Nadzorni odbor - disciplinska komisija (NO)

Predsednik NO:   g. Stane Moškon
Člana NO:   g. Matej Kranjc
                   g. Bojan Erker

Strokovni odbor (SO)

Predsednik SO:   g. Žiga Vaupot, podpredsednik IO

 

Člani organov društva so bili izvoljeni na 15. redni letni skupščini društva SIOUG dne 14.3.2013.