Mikrostoritve v Javi, mikroprofil, Kubernetes

Kdaj, kako in zakaj naj začnem uporabljat mikrostoritve

Torek, 28. maj  2019

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana, Predavalnica P21

Mikrostoritve postajajo prevladujoč način razvoja aplikacij in digitalnih rešitev. Razlogov, da mikrostoritve postajajo vedno bolj popularne, je več. S poslovnega vidika je ključna motivacija hitrejši in učinkovitejši razvoj rešitev in s tem skrajšanje razvojnih ciklov ter hitrejši time-to-market. S tehničnega vidika pa je razlogov precej več. Po eni strani mikrostoritve vodijo k bistveno bolj razklopljeni arhitekturi in omogočajo izgradnjo posameznih gradnikov (mikrostoritev), ki delujejo kot neodvisni moduli. Po drugi strani nas mikrostoritve usmerjajo v arhitekturo cloud-native, ki je prilagojena za izvajanje na oblačnih okoljih nove generacije, predvsem v okolju Kubernetes.

V predstavitvi smo prikazali, kako se lotiti razvoja mikrostoritev v Javi. Ogledali smo si specifikacijo Microprofile in predstavili najpomembnejše vzorce in tehnološke pristope. Na praktičnem primeru prikazali, kako razviti prvo mikrostoritev v petih minutah. Ob tem smo pregledali tudi najpomembnejša izvajalna okolja za mikrostoritve ter prikazali, kako narediti postopen sestop iz aplikacijskih strežnikov.

Nato smo naredili korak v bolj napredne teme. Pregledali smo ključne koncepte, vključno s konfiguracijo, metrikami, preverjanjem vitalnosti, varnostjo, odkrivanjem storitev, OpenAPIji in ostalimi koncepti, ki so praktično nujni za učinkovito uporabo mikrostoritev. Osvetlili smo področje vsebnikov in prikazali, kako mikrostoritev namestiti na okolju Kubernetes. Na koncu bomo omenili še potrebo po avtomatizaciji CI/CD.

Na predstavitvi smo spoznali, kdaj, kako in zakaj začeti uporabljat mikrostoritve. Hkrati pa smo spoznali, zakaj več ne potrebujete javanskih aplikacijskih strežnikov.

Predstavitev sta izvedla prof. dr. Matjaž B. Jurič (Java Champion) in Jan Meznarič.

 IMG 20190528 170545

 IMG 20190528 170704

java meetup

 

matjazbjuric

Matjaž B. Jurič

Predstojnik Laboratorija za integracijo informacijskih sistemov na UL FRI in mentor start-up podjetij. Je avtor 17 knjig, izdanih pri mednarodnih založbah ter več kot 600 drugih publikacij. Vodil je številne raziskovalne in aplikativne projekte, ponaša pa se tudi s prestižnimi nazivi Java Champion, IBM Champion in Oracle ACE Director. Prejel je več mednarodnih nagrad, med drugim nagrado za najboljšo SOA knjigo (New York), nagrado za najboljši SOA projekt v telekomunikacijah (Las Vegas), nagrado Java Duke's Choice Award Winner (San Francisco) za najboljšo inovacijo v Javi, nagrado za najboljši znanstveni članek s področja storitev, nagrado za najboljšega raziskovalca po mnenju industrije in Zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega ustvarjanja.

 

jan meznaric

Jan Meznarič

Jan Meznarič je asistent na UL FRI. Raziskovalno se ukvarja z mikrostoritvami in ostalimi koncepti cloud-native arhitekture, s poudarkom na centralni konfiguraciji, odkrivanju storitev, zbiranju metrik in odpornostjo na napake. Raziskovalno in aplikativno sodeluje pri večjem številu projektov in je aktivno udeležen pri razvoju odprtokodnega ogrodja za razvoj mikrostoritev KumuluzEE.