SIOUG - Slovensko društvo ORACLE uporabnikov (angleško Slovenian Oracle User Group) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb in pravnih oseb, katere zastopa pooblaščena oseba, ki uporabljajo ORACLE rešitve, namenjene komercialni rabi ali so kako drugače pri svojem delu povezane s tem področjem.

Društvo je vključeno v mednarodno združenje Oracle uporabnikov EOUC - EMEA Oracle Usergroup Community.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Ljubljani, Tržaška cesta 134. Deluje na območju Republike Slovenije.

Društvo  je bilo vpisano v register društev pri pristojnem upravnem organu pod zaporedno številko 188 na podlagi odločbe Republike Slovenije Upravna enota Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za javni red, štev. JR 026 - 405/96 z dne 18.02.1997, s katero je bila društvu določena tudi matična številka 1160729.

STATUT društva je na voljo na sedežu društva.


Poslovni podatki

TRR - SKB Banka d.d.:
SI56 0317 0100 0003 620

ID za DDV: SI53566459

Zastopnik društva:
Janez Zaletel, predsednik društva

Kontaktni podatki

Društvo SIOUG
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana
sioug@sioug.si

Predsednik društva
Janez Zaletel, +386 41 773 101

Tajnik/blagajnik društva
Elizabeta Gruden, +386 41 799 666

 
conferences

Organiziramo


Strokovna srečanja, konference, seminarje, delavnice, meetupe, ...

Oglejte si ugodnosti članstva
 
connecting

Povezujemo


vse uporabnike Oracle tehnologij v Sloveniji

Postanite naš član