V letu 2018 načrtujemo nadaljevati s kratkimi strokovnimi srečanji/delavnicami (Meetup dogodki). Ta oblika prenosa znanja/izkušenj, sledenje novitetam in druženje, se kaže kot dobro sprejeta oblika zbiranja strokovnjakov iz različnih IT področji. Želeli bi pa razširiti tako vsebine tovrstnih srečanj in privabiti nove udeležence, ki SIOUG še ne poznajo. En izmed pripomočkov za to je, da organizacijo Meetupov prenesemo na Meetup.com platformo.

Kot je že nakazano 'Poročilu o delu SIOUG v 2017', moramo v letu 2018 spremeniti koncept osrednjih letnih konferenc – usmeritev je, da organiziramo v oktobru eno konferenco z novim imenom – trenutno je to »MakeIT, powered by SIOUG&JavaSi«. Poleg tega moramo spremeniti koncept dogodka za odločevalce v podjetjih »SIOUG Leader's Circle«. Na sestanku s predstavniki Oracle Slovenija v januarju 2018 smo dorekli usmeritev, da dogodek organiziramo v septembru v Ljubljani.

Na podlagi dogovorov s podjetjem Tech Data (distributer Oracle produktov in rešitev) v zadnji četrtini leta 2017, smo v januarju 2018 že izvedli delavnico »Oracle Cloud Infrastructure Hands-On Workshop«, ki jo nameravamo ponoviti še 1-2 krat v letošnjem letu. Poleg tega je podjetje Tech Data odprto še za druge oblike sodelovanja s SIOUG, kar bomo dorekli tekom letošnjega leta.

V januarju 2018 smo tudi že izvedli prvi letošnji APEX meetup pri gostitelju Sodo v Mariboru.

V marcu 2018 smo v sodelovanju s predstavniki Oracle Slovenija organizirali sestanek uporabnikov Oracle eBS sistemov. Usmeritev je, da se v letu 2018 organizira en ali več srečanj te skupine in mogoče tudi širše regijsko srečanje. Koordinacijo aktivnosti izvaja SIOUG.

V maju 2018 imamo že potrjen prihod Bryn Llewellyna, Product Manager v Oracle Corporation, ki bo izvedel enodnevni seminar 'Edition-Based Redefinition (EBR) - an Oracle Database capability to support online application upgrade'.

 

Grobi plan aktivnosti društva SIOUG v 2018 je torej:

• organizacija 1-2 APEX Meetupa
• organizacija 1-2 DBA Meetupa
• organizacija 1-2 BI Meetupa
• organizacija 1-2 Cloud Meetupa
• organizacija 1-3 Cloud Infrastructure Workshop-ov
• organizacija Meetupov z novimi vsebinami (Casandra, OpenStack, Spring Bot, Blockchain, ...)
• organizacija 'Leader's Circle 2018', pol dneva, september
• organizacija seminarja »EBR«, 1 dan, maj
• organizacija konference »MakeIT«, 2 dni, oktober
• koordiniranje in organizacija srečanj uporabnikov Oracle eBS
• podpora Oracle partnerjem pri organizaciji njihovih dogodkov
• sodelovanje s HrOUG – skupni dogodki in/ali predavatelji
• sodelovanje na EOUC sestankih in aktivnostih

 

Vsi podporni sistemi (Mail Server, Web server, Joomla, MailChimp, SmartSheet, ...) za izvajanje aktivnosti društva ostanejo v uporabi še naprej. Pri tem je v letu 2018 potrebno izvesti vse potrebno, da bomo skladni z novo EU uredbo GDPR oz. zakonom ZVOP2 na področju upravljanja osebnimi podatki.

 

Janez Zaletel, predsednik IO SIOUG

 

Program dela je bil sprejet na 20. redni letni skupščini društva SIOUG dne 28.3.2018.
 
conferences

Organiziramo


Strokovna srečanja, konference, seminarje, delavnice, meetupe, ...

Oglejte si ugodnosti članstva
 
connecting

Povezujemo


vse uporabnike Oracle tehnologij v Sloveniji

Postanite naš član