Meznaric crop
Jan Meznarič
UL FRI in projekt Kumuluz

 

About

Jan Meznarič je asistent na UL FRI. Raziskovalno se ukvarja z mikrostoritvami in ostalimi koncepti cloud-native arhitekture, s poudarkom na centralni konfiguraciji, odkrivanju storitev, zbiranju metrik in odpornostjo na napake. Raziskovalno in aplikativno sodeluje pri večjem številu projektov in je aktivno udeležen pri razvoju odprtokodnega ogrodja za razvoj mikrostoritev KumuluzEE.

Lectures

WORKSHOP: Cloud-native arhitektura in mikrostoritve z Javo - »Deep dive«