Joze Rihtarsic
Jože Rihtaršič
Vrhovno sodišče RS

 

About

Septembra 2005 sem diplomiral na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani. Po končanem študiju sem se vpisal na znanstveni magistrski program Informacijsko upravljavske vede, smer Poslovna informatika na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistrski študij sem zaključil 7. 7. 2015 z magistrskim delom: „Analiza vpeljave e-vročanja v slovenskem pravosodju“, ki je bila dobila oceno 10.

V času dodiplomskega študija sem kot študent programiral na Halcom d.o.o., kjer je bila moja naloga načrtovanje, implementacija in izobraževanje končnih uporabnikov sistema za dinamično izdelavo bančnih obrazcev. Program sem razvijal v java programskem jeziku z uporabo xml tehnologij.

Nato sem bil povabljen v podjetje EBA d.o.o, kjer so bile moje naloge načrtovanje in implementacija dokumentnega sistema, modul za digitalizacijo dohodne pošte. Razvoj je potekal v C++ programskem jeziku z uporabo Qt knjižnic.

Leta 2007 sem se zaposlil na Vrhovnem sodišču kot programer razvijalec aplikacij. Danes moje delo obsega načrtovanje, izdelavo tehnične dokumentacije in implementacije novih ter nadgrajevanje obstoječih aplikacij, pripravo tehničnega dela razpisov ter izvajanje prevzemnih testov naročene programske opreme. Moje delo vsebuje tudi testiranje odprtokodnih tehnologij, ki bi bile primerne za uporabo na sodiščih. Projekti na katerih delam so večinoma v java programskem jeziku in so nameščeni tako na Linux OS, kot Windows OS.

Lectures

Uporaba standarda OASIS - ebMS 3.0 za elektronsko poslovanje