Povzetek:

V predstavitvi si bomo ogledali osnovne koncepte reaktivnega programiranja (reactive programming). Reaktivno programiranje naslavlja probleme, ki se pojavljajo pri tradicionalnem razvoju aplikacij. Reaktivne rešitve so glede na tradicionalne pristope v osnovi veliko bolj fleksibilne, ohlapno sklopljene, skalabilne, odzivne, elastične itd., verjetno najbolj ključno pa je to, da so rešitve asinhrone. Poleg klasičnih velikih količin podatkov (Big Data) vedno bolj v osredje prihajajo tudi hitri podatki (Fast Data), kjer je ključen koncept procesiranje tokov.

Reaktivno programiranje je vedno bolje podprto v različnih programskih jezikih (prevladujeta Scala in Java), na voljo je tudi veliko ogrodij in razširitev (Play, Akka, Lagom, RxJava, Ratpack itd.). Reaktivno programiranje tako ni več zgolj neka novost na vidiku, temveč se vedno bolj uporablja tudi v praksi na resnih velikih projektih. Določeni koncepti, kot je npr. povratni pritisk (back pressure) pa so lahko uporabni tudi na številnih drugih manjših projektih.

Reaktivno programiranje bomo na predstavitvi spoznali tudi skozi enostavni praktični primer.