Abstract:

Uporaba »client-side web developmenta«, torej razvoj odzivnih spletnih aplikacij, postaja vse bolj pomembna tematika. V predstavitvi bomo prikazali najboljše prakse uporabe odzivnih HTML5 aplikacij v povezavi z Javo na strežniški strani. Poleg pristopov k uporabi REST storitev bomo prikazali tudi rešitve za avtentikacijo uporabnikov v spletni aplikaciji in na REST storitvah, najboljše prakse pri oblikovanju vmesnikov storitev REST, možnosti uporabe protokola WebSocket in drugo. Analizirali bomo tudi prednosti in slabosti AngularJS in React ogrodij za praktično uporabo.