Abstract:

API-ji postajajo vse bolj pomembna tema, s katero se srečujemo pri razvoju vsake posamezne aplikacije, še bolj pa v kontekstu arhitekture informacijskih sistemov. API-ji predstavljajo ključno integracijsko točko vsake aplikacije in so v tem smislu evolucija storitev in SOA. Hkrati API-ji postajajo ključni element digitalne preobrazbe. V predavanju bomo naslovili vidik API-jev, prikazali, kaj so lastnosti dobro definiranih API-jev, nato pa se posvetili njihovemu upravljanju. Na praktičnem primeru orodja KumuluzAPI bomo prikazali način dokumentiranja, registracije in upravljanja API-jev. API-je bomo umestili tudi napram mikrostoritvam in registrom tipa ZooKeeper.