Uvod v Oracle Data Visualisation

iga Vaupot
Žiga Vaupot
engQubix Svetovanje

 

Abstract

Vizualizacija podatkov v splošnem pomeni predstavitev informacij v grafični obliki. Na tak način je mogoče ugotoviti vzorce, trende in korelacije v podatkih, ki jih sicer ni mogoče opaziti v poročilih, tabelah in preglednicah. ts.

Danes se soočamo s poplavo podatkov, ki nastajajo v okviru in izven organizacij v katerih delujemo. S pomočjo vizualizacije podatkov pa lahko dobimo v te podatke popolnoma drug vpogled, postavimo povsem nova vprašanja in pridobimo povsem nove odgovore.

V primerjavi s klasičnimi pristopi v analizi podatkov, orodja za vizualizacijo podatkov, le ta dopolnjujejo tako, da:

  • Prikažemo vizualizirano podatkovno zgodbo: Gole številke in grafe dopolnimo s komentarji, ki se nanašajo na trenutno vizualizirane podatke, ter s tem izpostavimo ključne poudarke analize ter samo posredovanje informacij naredimo enostavnejše za razumevanje.
  • Prepoznavanje »signalov«: Slika pove več kot 1000 besed. Enostaven graf prikaže podatke jasneje, tako, da uporabniki lažje in hitreje identificirajo izstopajoče vrednosti in anomalije v podatkih.
  • Obvladovanje vedno večje količine podatkov: Količina podatkov se po nekaterih raziskavah, podvoji vsaki dve leti. S preslikavo podatkov v enostavnejše grafične prikaze, večje množice podatkov postanejo bolj razumljive pri odločanju. Vizualna interakcija z velikimi zbirkami podatkov poenostavi proces analize in razkriva nove informacije o poslovanju, kar ustvarja konkurenčne prednosti za organizacijo.

Oracle z svojo novo generacijo orodij in tehnologij za poslovno analitiko, omogoča uporabo le teh na osebnem računalniku in v oblaku, z uporabo aplikacije, ki je bodisi nameščena na uporabnikovem namizju, je dostopna preko spletnega uporabniškega vmesnika ali na mobilni napravi. Četudi se za le te produkte uporabljajo različna imena, kot sta na primer Data Visualization Desktop ali Visual Analyzer, gre v bistvo za ista orodja, ki imajo en sam cilj: učinkovito vizualizacijo podatkov.