Oracle Data Visualisation in Advanced Analytics

iga Vaupot
Žiga Vaupot
engQubix Svetovanje

 

Abstract

Oracle Data Visualization Desktop in Oracle Data Visualization Cloud Service sta v zadnjih nekaj mesecih doživela nekaj dramatičnih sprememb in dopolnitev. Med slednjimi bi izpostavil bistveno izboljšano podporo naprednim analitičnim funkcijam.

Najprej so tu »out-of-the-box« funkcije, ki jih lahko kadarkoli vključimo v vizualizacijo podatkov, ki jih analiziramo.. Na primer, ko analiziramo časovne vrste, lahko z enim samim klikom dodamo trend prihodkov v zadnjem poslovnem letu na linijski graf. S samo enim dodatnim, pa na isti graf dodamo še napoved prihodkov v naslednjih nekaj časovnih periodah. Na ta način, uporabniki, ki nimajo posebnih znanj iz statistike ali operacijskih raziskav ali programiranja v R, zelo enostavno obogatijo svoja poročila.

Poleg uporabe "out-of-the-box" funkcij, imamo uporabniki uporabo kreirati lastne kalkulacije z uporabo naslednjih analitičnih funkcij, kot so trend (Trendline), gruče (Clusters), osamelci (Outliers) ali regresija (Regr). Čeprav bomo funkcion Forecast našli med funkcijami časovne vrste se le-ta lahko šteje med funkcije napredne analitike.

S pomočjo funkcije Evaluate_Script, pa lahko pokličemo in izvedemo zunanjo R skripto, ki smo jo pripravili in registrirali v sistemu.