Uporaba Oracle SaaS rešitve kot podpora finančno-računovodskih procesov v javnem sektorju

Adnan Crnica
engAdnan Crnica
Oracle Corporation

 

Faruk Jazic
Faruk Jazic
Oracle Corporation

 

 

Abstract

Računovodski sistem državnega aparata predstavlja enega od ključnih informacijskih sistemov v državi.

V BiH je od leta 2003 finančno računovodski sistem na ravni države, obeh entitet (Federacija BiH in Republika Srpska) in vseh 11 kantonov uspešno deluje na rešitvi Oracle eBusiness Suite.

SaaS rešitve predstavljajo naslednjo generacijo informacijskih sistemov, ki tudi uporabnikom v javnem sektorju prinašajo širok spekter dodanih vrednosti. Na drugi strani uporaba SaaS pristopa v javnem sektorju zahteva dodatno analizo in ustrezno strukturiranje projekta.

Srednjebosanski kanton je sprejel odločitev o prehodu finančno računovodskega sistema z Oracle eBS na Oracle ERP Cloud rešitev junija 2017. Projekt migracije rešitve je v teku.

Tema predavanja bo predstavitev razlogov in strukture projekta ter pričakovanih koristi uporabe ERP SaaS aplikacij v javnem sektorju v BiH.