Integracija in prenos podatkov v oblaku

Robert Koroec
engRobert Korošec
Oracle Software d.o.o.

 

Abstract

Uporaba storitev v oblaku nas postavi pred vprašanje, kako najbolj učinkovito narediti integracijo podatkov med različnimi aplikacijami, med katerimi je en del aplikacij v našem podatkovnem centru in drugi del v obliki storitve v oblaku. Če imamo pri aplikacijah v našem podatkovnem centru še veliko svoboda pri izbiri načina in tehnologij za integracijo podatkov, je pri integraciji storitev v oblaku v resnici oblačna stran tista, ki diktira pogoje za integracijo podatkov in temu se moramo prilagoditi. Na srečo so skoraj vse oblačne storitve zasnovane na odprtih protokolih, (HTTP oziroma REST vmesnik ter JSON struktura podatkov ), tako da je večina integracij izvedena na enostaven in neinvaziven način. Ni pa to edini način za integracijo podatkov, podatke lahko prenesemo in kasneje integriramo na nižjem nivoju, na nivoju baze podatkov (če so podatki v relacijski bazi) ali kot navadne datoteke v primeru BigData platforme.

Na predstavitvi si bomo ogledali najboljše prakse in metode za integracijo in prenos podatkov v oblaku. Posebna pozornost bo namenjena prenosu podatkov med relacijskimi bazami podatkov na lastni lokaciji in v oblaku.