Mojca Gros
engMojca Gros
Qubix Svetovanje


iga Vaupot
Žiga Vaupot
Qubix Svetovanje

 

Abstract

Oracle je v zadnjih nekaj letih izjemno veliko napora vložil v razvoj novih orodij za vizualizacijo podatkov. Visual Analyzer v orodju Oracle Business Intelligence 12c ali Business Intelligence Cloud Service, Data Visualisation Cloud Service in Data Visualisation Desktop so različna imena orodij, vendar v bistvu gre za eno in isto orodje.

Na delavnici bomo predstavili, uporabniki pa bodo lahko praktično preiskusili orodje, različne tipe vizualizacije podatkov, pri čemer bodo uporabili različne vire podatkov, kjer so le ti medseboj marsikdaj tudi kombinirani.

Delavnica bo tipa hands-on, kar pomeni, da vsak udeleženec prinese svoj laptop.