Izgradnja modernih aplikacij z uporabo API, mikrostoritev in klepetalnih robotov

Toma Potuvan
engTomaž Poštuvan
Oracle Software d.o.o.

 

Abstract

Časi, ko se je razvoj programske opreme štel v mesecih, pisanje popravkov pa v tednih, so minili. Nove verzije aplikacij se razvijajo in nameščajo večkrat na dan, včasih celo večkrat na uro. Arhitekturne zasnove teh aplikacij niso več monolitne, temveč temeljijo na mikrostoritvah ter enostavnih protokolih za komunikacijo med njimi. Razvijalci razvijajo moderne aplikacije, ki so dostopne uporabnikom preko različnih kanalov. Normalno je, da se uporabniška izkušnja ne menja, če namesto klasičnih računalnikov uporabimo kar svojo mobilno napravo, bodisi tablico bodisi kar pametni telefon.

Pristop »Najprej API« (API first), kjer najprej razvijemo programski vmesnik API, šele nato pa nad njim aplikacijo, postaja vedno bolj dominanten. Istočasno je tudi kritičen, saj združuje med seboj vse komponente sistema ter omogoča, da aplikacije, razvite za oblak (»Cloud native«), lažje dostopajo do podatkov in procesov. Služi tudi kot način komunikacije med razvijalci zalednih (back end) in čelnih (front end) aplikacij.

V predstavitvi si bomo ogledali, kako moderne aplikacijske platforme omogočajo razvijalcem, da enostavno gradijo ter povezujejo spletne ali mobilne aplikacije, le-te pa uporabljamo na različnih napravah."