Revizijska sled z Flashback Data Archive

Sunil Jayasinghe
engSunil Jayasinghe
Nova KBM d.d.

 

Abstract

Predavanje o zelo aktualni temi hrambe in sledenju spremembam v bazi podatkov. Ena od obveznosti finančnih institucij (in tudi drugih) je hramba pomembnih podatkov ter zagotavljanje takoimenovane revizijske sledi. Flashback Data Archive (FDA) funkcionalnost baze 11g omogoča samodejno shrambo vseh sprememb na izbranih tabelah za daljše časovno obdobje. Vse to se dogaja v ozadju brez intervecije s strani uporabnikov ali aplikacij. Arhivski podatki so dostopni z navadnimi SQL ukazi. Z uporabo FDA dokumentiramo zapisovanje in spreminjanje zapisov v celotni življenjski dobi revizijske sledi, od izvornega zapisa do trenutno veljavnega zapisa. Iz revizijske sledi je razvidno, kakšna operacija je bila izvedena nad posameznim zapisom, s katerimi podatki in kdaj. Od Oracle verzije 12g pa dodatno še podatek o tem, kdo je spremembo izvedel .

Na predavanju bomo predstavili:

  • opis tradicionalne in najpogostejše metode sledenju spremembam z uporabo triggerjev v bazi,
  • predstavitev napredne metode z uporabo FDA,
  • konfiguracija in vklop FDA,
  • primer uprabe FDA,
  • prednosti/slabosti obeh metod,
  • kompresija zgodovinskih tabel (vrstic, LOB polj, deduplikacija LOB polj),
  • izvoz/uvoz zgodovinskih tabel.