Arhitektura Oracle in SQL Server podatkovnih zbirk iz vidika restavriranja podatkov

Urh Srenik
engUrh Srečnik
Abakus plus d.o.o.

 

Abstract

V Abakusu kot Oracle DBA-ji večkrat naletimo na situacijo, da ima stranka več kot en tip podatkovne zbirke. V SQL svetu se kot konkurenca Oraclu najpogosteje pojavlja Microsoft SQL Server. Ker smo z našim produktom Deja Vu želeli zadostiti zahtevam strank, da bi na enoten način izvajali varnostno kopiranje različnih podatkovnih zbirk, smo letos za ta produkt razvili polno podporo tudi za SQL Server.

V letu dni, odkar smo začeli s tem projektom, smo se precej podrobno seznanili z razlikami in izzivi, ki jih različna tipa podatkovnih zbirk ponujata. Na predavanju bomo iz arhitekturnega in praktičnega vidika predstavil, kakšne te razlike so in kakšne prednosti prinaša eden ali drug.

Namen predavanja ni iskati boljše/slabše implementacije rdbms-ja. Namen je, da predvsem Oracle DBA-ji, ki imajo manj izkušenj z drugimi podatkovnimi zbirkami, dobijo vpogled v drugačen, še ne raziskan svet. Poleg tega bodo izkušenejši DBA-ji nedvomno dobili precej idej/vprašanj glede posledic, ki jih različne implementacije prinašajo. Te DBA-je po predavanju vabimo na pivo in nadaljnjo diskusijo.