O nas

Naša vizija

Povezovanje različnih področij IKT, izobraževanje in organizacija dogodkov za mreženje in izmenjavo tehnoloških in poslovnih mnenj.

Ekipa

Zavod SIOUG smo skupina strokovnjakov z različnih področij in s širokim strokovnim znanjem, ki smo svoj čas namenili naši strasti - to je povezovanju ljudi z različnih področij IKT. Verjamemo v povezovanje, načrtovanje in neprestano izobraževanje z namenom večje konkurenčne prednosti Slovenskih podjetij.

Kdo smo in kaj delamo?


Zavod SIOUG zavod za izobraževanje in povezovanje na področju IKT tehnologij in prispeva k izobraževanju in povezovanju na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V zavodu povezujemo strokovnjake s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter nudimo izobraževanja s tega področja.

Naše poslanstvo je:

  • vzpostavljanje, izboljševanje in pospeševanje prostega pretoka informacij s področja IKT tehnologij,

  • pospeševanje neposredne izmenjave informacij s področja IKT tehnologij,

  • organiziranje različnih oblik izobraževanj, kot: so: predavanja, seminarji, konference, strokovna srečanja, delavnice, okrogle mize, tečaji in predstavitve s področja IKT tehnologij,

  • sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki so strokovno ali znanstveno ukvarjajo z razvijanjem informacijskih rešitev,

  • sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s povezovanjem in izobraževanjem na področju IKT tehnologij,

  • spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja na področju IKT tehnologij in zavzemanje za izmenjavo izkušenj in strokovnjakov doma in v tujini s tega področja,

  • sodelovanje v različnih mednarodnih organizacijah s področja IKT tehnologij in zastopanje delovanja teh organizacij v Sloveniji.


Kontaktirajte nas

SIOUG, zavod za izobraževanje in povezovanje na področju IKT

Tržaška cesta 134

1000 Ljubljana

Matična številka: 8628432000

Davčna številka: 51743094

Veselimo se sodelovanja z vami!

041-799-666

Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana