Politika zasebnosti

Namen

Namen Politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev članov Zavoda SIOUG (v nadaljevanju: SIOUG) ter drugih oseb, ki uporabljajo storitve SIOUG (v nadaljevanju: Posamezniki) kako SIOUG pridobiva, hrani in uporablja osebne podatke.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije o:

 • kontaktnih podatkih upravljalca osebnih podatkov SIOUG,

 • načinu pridobivanja, uporabe in obdelave osebnih podatkov,

 • tem katere vrste osebnih podatkov SIOUG zbira ali pridobiva,

 • namenu uporabe in obdelave osebnih podatkov,

 • hrambi osebnih podatkov in obdobju obdelave,

 • varovanju osebnih podatkov,

 • pravicah posameznikov na katerega se nanašajo osebni podatki,

 • uporabljenih spletnih vtičnikih in drugih spletnih orodjih,

 • uporabi piškotkov in podobnih tehnologij.

Ta Politika velja za:

 • SIOUG spletne strani www.sioug.si, www.makeit.si in arhiv.sioug.si (v nadaljevanju: spletne strani),

 • upravljanje članstva SIOUG,

 • izvedbo organizacije SIOUG dogodkov in izobraževanj ter prijave na takšne dogodke in izobraževanja,

 • prijavo na obveščanje o novostih in naši ponudbi storitev, in

 • vašo uporabo katere koli druge, sedanje ali prihodnje storitve SIOUG.

Prosimo vas, da natančno preberete našo Politiko zasebnosti. Priporočamo vam, da si natisnete oziroma primerno shranite kopijo teh pravil o zasebnosti in vseh prihodnjih različic.

O upravljavcu osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

SIOUG, zavod za izobraževanje in povezovanje na področju IKT

Tržaška 134

1000 Ljubljana

e-mail: sioug@sioug.si

Vsa vprašanja in morebitne zahteve v zvezi s pravicami Posameznika SIOUG sprejema na elektronskem naslovu sioug@sioug.si ali po pošti na naslov društva.

Kako pridobivamo, uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke pridobivamo, ko nam jih posredujete, na primer ko postanete naš član (izpolnite pristopno izjavo), ko se prijavite na naše dogodke, prek vaše uporabe spletne strani in njenih funkcij, ko nas kontaktirate preko prijave na e-novice ali neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek družabnih medijev, ali na kakršen koli drug način, s katerim nam posredujete osebne podatke.

Kadar je to dovoljeno z zakonom, lahko o vas dobimo tudi informacije iz drugih javnih virov.

Prav tako zbiramo podatke o vaši uporabi naših spletnih strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Naša politika piškotkov določa več informacij o tem, kako uporabljamo piškotke in podobne tehnologije za zbiranje informacij o vas.

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo ali pridobimo o vas?

Podatki, ki jih zbiramo o vas, lahko vključujejo informacije, kot so:

 • ime in priimek,

 • vaš poslovni e-poštni naslov oziroma drug e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali,

 • podjetje, za katerega delate oziroma ste delali,

 • vaš položaj (funkcija) v podjetju,

 • vaša telefonska številka,

 • informacije o vašem računalniku oz. mobilni napravi (npr. vaš naslov IP in vrsta brskalnika, vrsta naprave),

 • informacije o tem, kako uporabljate našo spletno stran (npr. katere strani ste si ogledali, čas, ko ste si jih ogledali, in kaj ste kliknili).

Pridobivamo lahko tudi vaše osebne podatke iz določenih javno dostopnih virov, vključno z (a ne omejeno na) javnih spletnih podatkovnih baz, poslovnih imenikov, medijskih publikacij, socialnih medijev, spletnih strani in drugih javno dostopnih virov.

V SIOUG ne obdelujemo posebne vrste osebnih podatkov.

Nameni uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:

 • obveščanje članov o aktivnostih društva in njihovih ugodnostih pri uporabi SIOUG storitev,

 • obveščanje članov in ostalih zainteresiranih posameznikov o dogodkih, ki jih organiziramo,

 • spremljanje interesov posameznikov katerih SIOUG dogodkov so se udeležili in se nameravajo udeležiti v prihodnosti,

 • zaračunavanje plačljivih storitev društva SIOUG.

Deljenje osebnih podatkov s tretjimi strankami (v nadaljevanju: naši pod-obdelovalci) ter posredovanje podatkov v tretje države:

Do deljenja vaših osebnih podatkov z našimi pod-obdelovalci lahko pride ob izvajanju naših storitev. Naši pod-obdelovalci so ponudniki e-pošte, ponudniki spletnega gostovanja in ponudniki različnih storitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter ponudniki računovodskih storitev. Pri tem lahko pride tudi do iznosa podatkov izven EU vendar zagotavljamo, da je le-to vedno v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisuje pravo EU in veljavni slovenski predpisi. Kadar delimo vaše osebne podatke, bomo to storili dosledno v skladu z ustreznimi omejitvami zaupnosti, na anonimizirani osnovi, kolikor je le mogoče, in le toliko, kolikor je to nujno potrebno za katerega koli od zgoraj navedenih namenov.

V zvezi s katerim koli pravnim ali morebitnim pravnim sporom ali postopkom:

To je potrebno za naš zakoniti interes spodbujanja in zagotavljanja uspeha našega poslovanja, reševanje sporov in dajanje takšnih razkritij, kot to zahtevajo zakoni ali za katere menimo, da ravnajo razumno, z zakonom.

Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave

Osebne podatke shranjujemo na strežnikih IT ponudnikov storitev v oblaku, ki se nahajajo v državah članicah EU in ZDA. Obdelava osebnih podatkov izven EU je na strežnikih IT ponudnikov, katerih storitve so odobrene preko certifikacijskih mehanizmov kot je npr. Ščit zasebnosti EU-ZDA.

Osebni podatki Posameznikov hranimo dokler za njihovo obdelavo in hrambo obstaja podlaga.

Osebni podatki Posameznikov pridobljeni na podlagi pristopnih izjav se obdelujejo ves čas trajanja članstva podjetja (pooblaščene osebe podjetja ali fizične osebe) v društvu SIOUG oz. do popolnega plačila obveznosti izčlanjenih članov oz. do poteka zastaralnih rokov v zvezi s članarino.

Osebni podatki udeležencev na dogodkih se hranijo in obdelujejo do preklica oz. do popolnega plačila obveznosti oz. do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo.

Osebni podatki ostalih zainteresiranih posameznikov se hranijo in obdelujejo do preklica.

Če želite več informacij o tem, kje in kako dolgo so shranjeni vaši osebni podatki, in za več informacij o vaši pravici do izbrisa in prenosljivosti osebnih podatkov, se obrnite na nas na sioug@sioug.si.

Kako varujemo vaše osebne podatke

Sprejeli smo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov, vključno z:

 • usposabljanjem naših članov organov društva (izvršni in nadzorni odbor) o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov,

 • zavezanostjo k sprejetju ustreznih disciplinskih ukrepov za uveljavljanje odgovornosti članov organov društva pri zasebnosti,

 • skrbno in odgovorno izbiro naših pod-obdelovalcev,

 • uporabo varnih strežnikov za shranjevanje vaših osebnih podatkov.

Želimo vas opozoriti, da prenos informacij (vključno z osebnimi podatki) preko interneta ni vedno povsem varen, in če nam posredujete kakršne koli informacije preko interneta (bodisi po elektronski pošti, prek naše spletne strani ali na kakršenkoli drug način), to storite popolnoma na lastno odgovornost. Ne moremo biti odgovorni za kakršnekoli stroške, izdatke, izgubo dobička, škodo ugledu, odgovornosti ali kakršno koli drugo obliko izgube ali škode, ki ste jo utrpeli zaradi vašega posredovanja podatkov preko interneta.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Opozarjamo vas na naslednje pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih lahko izvajate tako, da pošljete e-poštno sporočilo na sioug@sioug.si in:

 • zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in informacij v zvezi z našo uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov,

 • zahtevate vpogled v vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali in, ki vam jih bomo posredovali v strukturirani in strojno berljivi obliki (na primer preglednica Excel),

 • zahtevate popravek ali brisanje vaših osebnih podatkov,

 • zahtevate, da omejimo ali ukinemo uporabo vaših osebnih podatkov.

Vašo zahtevo bomo obdelali v roku 30 delovnih dni.

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Spletni vtičniki in druga orodja

You Tube

Naša spletna stran lahko uporablja vtičnike za YouTube, ki ga upravlja You Tube LLC (Google, Inc.), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Če obiščete našo spletno stran, ki vsebuje vtičnik za YouTube, je vzpostavljena povezava z YouTubovimi strežniki. YouTube je s tem obveščen o naši spletni strani, ki ste jo obiskali.

Če ste prijavljeni v račun za YouTube, vam YouTube omogoča, da svoje vedenje brskanja povežete neposredno z osebnim profilom. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega YouTube računa.

YouTube nam pomaga, da bo naša spletna stran privlačna. To je zakoniti interes v skladu s čl. 6 (1) (f) Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki so na voljo v izjavi o zaščiti podatkov v YouTubu.

Google Maps

Naša spletna stran lahko uporablja kartografsko storitev Google Zemljevidi, ki jo upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

Če uporabljate Google Zemljevide, je potrebno shraniti vaš IP naslov. Te informacije se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo pri čemer SIOUG nima vpliva na ta prenos podatkov.

Uporaba Google Zemljevidov je v interesu, da naša spletna stran olajša lokacijo krajev, ki jih oglašujemo. To je zakoniti interes v skladu s čl. 6 (1) (f) Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki so na voljo v izjavi o zaščiti podatkov v Googlu.

Uporaba piškotkov in podobne tehnologije

Piškotki so datoteke s podatki, ki so poslane s spletnega mesta v brskalnik, da bi zabeležili informacije o uporabnikih spletnega mesta. SIOUG na spletni strani uporablja piškotke in podobne tehnologije.

Nekatere ali vse piškotke, ki jih SIOUG uporablja na svoji spletni strani, lahko zavrnete s spreminjanjem nastavitev brskalnika, vendar lahko to zmanjša vašo zmožnost uporabe spletne strani ali nekaterih ali vseh njihovih funkcij. Za dodatne informacije o piškotkih, vključno s tem, kako spremeniti nastavitve brskalnika, obiščite www.aboutcookies.org.

Da bi bolje razumeli želje in potrebe obiskovalcev spletne strani na naši spletni strani uporabljamo storitev Google Analytics, ki ga upravlja ga Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Podatki o vaši uporabi te spletne strani, , ki jih pridobijo piškotki Google Analytics, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Piškotki storitve Google Analytics so shranjeni v skladu s čl. 6 (1) (f) Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Ta Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov velja od 1.1.2020.